Tiền Thưởng & Khuyến Mãi

Tiền Thưởng Ghi Danh Đặc Biệt
Thưởng ngay 150% khi nạp lại lần 2
Khuyến Mãi Nạp 125% Cho Lần Nạp Tiền Thứ 3
Khuyến Mãi Thưởng Nạp Lại 100% Hằng Tuần (Bắt Đầu Lại Vào Thứ 2)
 
  • Tiền Thưởng Ghi Danh Đặc Biệt
  • Thưởng ngay 150% khi nạp lại lần 2
  • Khuyến Mãi Nạp 125% Cho Lần Nạp Tiền Thứ 3
  • Khuyến Mãi Thưởng Nạp Lại 100% Hằng Tuần (Bắt Đầu Lại Vào Thứ 2)